منو
 صفحه های تصادفی
قضیه لاگرانژ
سیکورسکی
تراز متن
معامله تجاری نوع سوم
شاه صفى،و دیگر جانشین شاه عباس
تسلیم امام سجاد علیه السلام در برابر تقدیر الهی
آخرین توصیه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
علت حمایت اوزون حسن از سلطان جنید
پایتخت افشاریان
alzheimer's disease
 کاربر Online
910 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 [09:03 ]
  استقامت دي‌الكتريكي
 

استقامت دي‌الكتريكي

هر گاه دي‌الكتريكي در ميدان الكتريكي به اندازه‌ي كافي قوي قرار گيرد، فروريزش دي‌الكتريكي در آن روي مي‌دهد و دي‌الكتريك رسانا مي‌شود. اين وضيعت هنگامي روي مي‌دهد كه ميدان الكتريكي آن قدر قوي باشد كه الكترون‌ها از مولكول‌هاي خود كنده و رها شوند و با مولكول‌هاي ديگر برخورد كنند و باز هم الكترون‌هاي بيش‌تري رها شوند. اين بهمن متشكل از بارهاي متحرك جرقه يا تخليه‌ي قوسي‌اي ايجاد مي‌كند. آذرخش نمونه‌ي بارزي از فروريزش دي‌الكتريكي در هواست.

با توجه به فرو ريزش دي‌الكتريكي، خازن‌ها را همواره برحسب ولتاژهاي بيشينه درجه‌بندي مي‌كنند. هرگاه خازني در ولتاژ بالايي قرار گيرد ممكن است درون لايه‌اي از دي‌الكتريك آن قوسي تشكيل شود و با سوزاندن يا ذوب كردن سوراخي در آن ايجاد كند. اين قوس مسير رساننده‌اي (اتصال كوتاه) بين رساناها توليد مي‌كند. اگر يك چنين مسير رساننده‌اي پس از خاموشي قوس نيز بر جاي بماند، قطعه كارايي خود را به‌عنوان يك خازن براي هميشه از دست مي‌دهد.

بيشينه‌ي بزرگي ميدان الكتريكي‌اي را كه يك ماده مي‌تواند بدون وقوع فروريزش تحمل كند استقامت دي‌الكتريكي مي‌نامند. اين كميت به‌طور چشمگيري تحت تأثير دما، ناخالصي‌هاي اندك، بي‌نظمي‌هاي كوچك در الكترودهاي فلزي و ديگر عامل‌هايي است كه به سختي مي‌توان آن‌ها را كنترل كرد. به همين دليل تنها مي‌توانيم رقم‌هاي تقريبي براي استقامت دي‌الكتريكي به‌دست بدهيم. استقامت دي‌الكتريكي هواي خشك حدود است.

  امتیاز: 0.00