منو
 کاربر Online
1269 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 [09:01 ]
  فريزشدگي ميدان در لبه‌هاي خازن
 

فريزشدگي ميدان در لبه‌هاي خازن

به‌طور كلي هرگاه كه دي‌الكتريكي درون خازني قرار داده شود و در عين حال بار روي هر صفحه ثابت بماند، گذردهي با ضريب K (ثابت دي‌الكتريك) افزايش يافته، ميدان الكتريكي E و چگالي انرژي U با ضريب عکس k كاهش مي‌يابند. انرژي كجا رفته است؟

پاسخ در فريزشدگي ميدان در لبه‌هاي خازن با صفحه‌هاي موازي نهفته است. همان‌گونه كه در شكل زیر نشان داده شده است، ميدان گرايش به آن دارد كه دي‌الكتريك را به درون فضاي بين صفحه‌ها بكشاند و به اين ‌ترتيب روي آن كار انجام مي‌دهد. مي‌توانستيم فنري به انتهاي چپ دي‌الكتريك در شكل زیر متصل كنيم و از اين نيرو براي كشيدن فنر استفاده كنيم. با توجه به آن كه كار توسط ميدان انجام مي‌شود چگالي انرژي ميدان كاهش مي‌يابد.

تصویر

  امتیاز: 0.00