منو
 کاربر Online
1072 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 [08:57 ]
  دي‌الكتريك و قطبش
 

دي‌الكتريك و قطبش

با توجه به آن كه در حضور دي‌الكتريك بزرگي ميدان الكتريكي كوچك‌تر مي‌شود، چگالي بار سطحي(كه موجب ميدان مي‌شود) نيز بايد كوچك‌‌تر باشد. چگالي بار روي صفحه‌هاي رسانا تغيير نمي‌كند،‌ ولي روي هر سطح دي‌الكتريك يك بار القايي با علامت مخالف ظاهر مي‌شود (شكل زیر).

دي‌الكتريك كه در آغاز از نظر الكتريكي خنثا بوده كماكان نيز خنثاست؛ بارهاي سطحي القايي به‌‌صورت پيامدي از باز توزيع بار مثبت و منفي درون ماده‌ي دي‌الكتريك بروز مي‌كنند، اين پديده قطبش خوانده مي‌شود.

فرض مي‌كنيم كه بار سطحي القايي به‌طور مستقيم با بزرگي ميدان الكتريكي E در ماده متناسب باشد؛ در واقع براي بسياري از دي‌الكتريك‌هاي متداول وضع به همين ‌ترتيب است (اين تناسب مستقيم مشابه قانون هوك براي فنر است). در اين صورت K براي هر ماده‌ي خاص ثابت است.

هرگاه ميدان الكتريكي بسيار قوي باشد يا آن كه دي‌الكتريك از ماده‌هاي بلورين معيني ساخته شده باشد، ارتباط بين بار القايي و ميدان الكتريك مي‌تواند پيچيده‌تر باشد.

تصویر

  امتیاز: 0.00