منو
 کاربر Online
1200 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 01 فروردین 1393 [07:59 ]
  اهله ماه
 

تغییرات ظاهری ماهانه شکل ماه را اهله ماه گویند. شکل1 بوضوح این مطلب را نشان می دهد. ماه نیز مانند سیارات هیچ نوری از خود ندارد و تنها به دلیل انعکاس نور خورشید روشن است. ماه آینه چندان خوبی هم نیست زیرا فقط در حدود 7 درصد نوری را که بر آن می تابد منعکس می کند. در شکل1 وضعیت ماه و زمین و پرتوهای خورشید نشان داده شده است.

شکل1
تصویر

در وضعیت(1) طرف تاریک ماه رو به زمین است که آن را ماه نو گویند. در این صورت ماه را نمی توانیم ببینیم. بین وضعیتهای(1)و(2) ماه به صورت هلالی دیده می شود که پیوسته ضخیم تر می گردد. در وضعیت(2) نیمی از ماه را روشن می بینیم که آن را تربیع اول گویند زیرا ماه در این وضعیت یک چهارم مدارش را نسبت به وضعیت(1) پیموده است. در وضعیت (3) ماه کامل یا بدر می شود و به صورت دایره ای روشن به چشم می آید. در وضعیت (4) که آن را تربیع آخر می نامند دوباره نیمی از ماه روشن است و سپس باریکتر و باریکتر می شود و به صورت هلال در می آید. گر چه 27.3 روز طول می کشد تا ماه یک دور به دور زمین بگردد، فاصله زمانی بین دو ماه نو 29.5 روز (دوره تناوب هلالی) است. دلیلش این است که در این مدت زمین نیز در مدار خود به دور خورشید حرکت کرده است. شکل2 این مطلب را به خوبی نشان می دهد.

شکل2
تصویر

  امتیاز: 0.00