منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان در قرآن - تکویر : 16
معجزات پیامبر
شیوه زندگی رومیان
آنزیم های عسل
ابو ابراهیم عبدالله بن محمد
اندازه گیری
تیره حنا
ابو محمد حسن بن علی داعی
چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران
کاسه گل
 کاربر Online
273 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 12 بهمن 1392 [06:57 ]
  ماشین کوانتوم
 

ماشین کوانتوم

ماشین کوانتوم: نمایشی مفهومی از یک وسیله که قادر خواهد بود اندرکنش‌های یک فوتون با یک تک اتم و ارتعاشات مکانیکی را ممکن ‌سازد. محاسبات نشان می‌دهند که ارتعاشات را می‌توان تا اندازه‌ای کاهش داد که به یک توصیف کوانتومی نیازمند باشیم.

تصویر


برای مطالعه‌ی اثرات متقابل بین یک فوتون و یک اتم پژوهش‌گران می‌توانند دو ذره را در داخل یک کاواک کوچک به تله بیاندازند و اتم را مجبور کنند تا یک فوتون را جذب و یا گسیل کند.

  امتیاز: 0.00