منو
 صفحه های تصادفی
ماهیچه های اصلی بدن
ویتامین E
انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایهFond
اظهارنظرهای موافق:ورود اسلام موهبت است
مخالفان تعلیم و تربیت لیبرال
کمپلکس
انتظار انسان از دین
یونجه «داروئی»
موج صوتی
موشک کروز
 کاربر Online
1176 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 30 دی 1392 [19:51 ]
  سیارات آسمان صبحگاهی
 

در این اوقات، اگر حدود ساعت 6.30 دقیقه صبح به آسمان بنگریم، 3 سیاره را طبق تصویر زیر مشاهده می کنیم. در سمت چپ تصویر یا سمت شرق، سیاره ناهید طلوع کرده است. سیاره زیبای ناهید Venus در صورت فلکی Scutum قرار دارد. زحل، تقریبا در میانه آسمان قرار گرفته است. زحل Saturn در صورت فلکی Libra قرار دارد. اگر کمی از نصف النهار ناظر به سمت راست یا مغرب برویم، سیاره مریخ قرار دارد. سیاره مریخ Mars در صورت فلکی Virgo قرار گرفته است. در سمت غرب و پایین صورت فلکی شیر Leo ماه قابل مشاهده است.


تصویر

نقشه، نمای آسمان در تاریخ 29 دی 1392 می باشد. این نقشه تا ده روز بعد نیز می تواند مورد استفاده رصدی قرار گیرد.
منبع نقشه: Heavens-Above.com

  امتیاز: 0.00