منو
 کاربر Online
700 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 13 دی 1392 [20:30 ]
  سیاره مشتری، میهمان این شبهای آسمان
 

این شبها، بعد از غروب خورشید، سیاره مشتری در شرق آسمان است و مطابق حرکت چرخشی زمین تا صبح به سمت غرب آسمان جا به جا می شود شکل شماره 1. لازم به توضیح است که حرکت حقیقی سیاره مشتری به دور خورشید، از نگاه ما زمینی ها، از سمت غرب به شمت شرق می باشد.


شکل شماره 1
تصویر


اما این شب ها سیاره مشتری میهمان صورت فلکی Gemini یا دو پیکر یا دو برادر می باشد. در شکل 2 سیاره مشتری قابل مشاهده است. برای پیدا کردن سیاره مشتری بایستی ابتدا صورت فلکی دو پیکر را پیدا کرد. برای پیدا کردن این صورت فلکی، یک خط از شمال نقشه آسمان به سمت جنوب رسم کنید و سپس یک خط از غرب نقشه به سمت شرق نقشه رسم کنید. تقاطع دو خط را یافته و به سمت چپ یا شرق نقشه کمی حرکت کنید. اولین صورت فلکی که مشاهده می کنید، صورت فلکی دو پیکر رست که در نقشه با نام Gemini مشخص شده است و در این صورت فلکی، سیاره مشتری با نام Jupiter قابل مشاهده است ( این نقشه، آسمان شب در هفته سوم دی ماه 92 در ساعت 22 به وقت تهران است). اگر حرکت از مرکز نقشه به سمت شرق را همچنان ادامه دهیم، آخرین صورت فلکی، صورن فلکی شیر یا اسد و یا Leo می باشد که در حال طلوع از شرق آسمان است و تقریبا تا پنج ساعت بعد، به سمت الراس ما می رسد. سیاره مشتری حدود نیمه شب به سمت الراس ما می رسد یعنی تقریبا بالای سر ما قرار می گیرد. در این هنگام نور سیاره از کمترین ارتفاع جو عبور کرده و دارای بیشترین درخشندگی می باشد. قدر سیاره مشتری در این شبها 2.7- می باشد که سه برابر درخشنده تر از ستاره شباهنگ است. ستاره شباهنگ، پر نورترین ستاره این شب های آسمان است.


شکل شماره 2
تصویر


برای شروع رصد سیارات، مشاهده سیاره مشتری بهترین گزینه است. سیاره مشتری و چهار قمر آن، با تلسکوپهای کوچک و یا دوربین های دو چشمی نسبتا خوب قابل مشاهده است. در تلسکوپ های دوازده سانت شکستی، چهار کمربند موازی در سطح سیاره به روشنی و واضح دیده می شد. چهار قمری که گفته شد، اقماری هستند که گالیله در سال 1610 و با تلسکوپ خود موفق به کشف آنها شد و به اقمار گالیله ای نیز نامیده می شوند. از دیگر عوارض سطحی قابل مشاهده، چشم مشتری یا لکه قرمز بر سطح سیاره مشتری است. این لکه قرمز حدود 300 سال پیش در سطح سیاره مشتری به وجود آمده است و زمانی نیز از بین خواهد رفت ولی آن زمان هنوز مشخص نشده است. سیاره مشتری در کمتر از ده ساعت یک دور به دور خودش می چرخد و اگر با تلسکوپی بتوانیم لکه قرمز را مشاهده کنیم، می توانیم چرخش سیاره مشتری را در یک شب تا صبح رصد کنیم. شکل شماره 3 ، سه تصویر از سیاره مشتری را در طول 44 دقیقه مشاهده نشان می دهد. این تصویرها در 22 آذر 1392 از سیاره مشتری گرفته شده است.

شکل شماره 3
تصویر


ترجمه شده از: Astronomy magazine
با تلخیص و اضافات
شکل شماره 2 از: http://www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00