منو
 کاربر Online
757 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 آذر 1392 [19:59 ]
  یک پرسش مفهومی جالب
 

یک پرسش مفهومی جالب

شكل زیر نماي از بالاي دو ريل رسانا را نشان مي‌دهد كه يك ميله‌ي رسانا مي‌تواند روي آن‌ها بلغزد. ميدان مغناطيسي يكنواختي به‌گونه‌اي كه نشان داده شده است در جهت عمود بر صفحه‌ي شكل وجود دارد.

قرار است يك باتري به دو ريل متصل شود تا وقتي كليد بسته مي‌شود جرياني در ميله شارش كند و باعث شود نيروي مغناطيسي ميله را به‌ طرف راست هل دهد. باتري با كدام سمتگيري A يا B بايد در مدار قرار داده شود؟

پاسخ: A اين سمتگيري موجب شارش ساعتگرد جريان حول مدار و در نتيجه در جهت از بالا به پايين شکل درون ميله¬ي رساننده مي‌شود. در نتيجه نيروي مغناطيسي وارد بر ميله با بهره‌گيري از قاعده¬ي دست راست به‌ طرف راست قرار دارد.

تصویر

  امتیاز: 0.00