منو
 صفحه های تصادفی
آلندرونات
علوم رایانه
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف به اسم اسلام
همسران و فرزندان حضرت علی علیه السلام
گردش شیره پرورده در گیاهان
رشته نوازندگی ساز ایرانی
سه پایه زهد اسلامی
علامه طباطبایی و نقد پلورالیسم دینی
تبعید امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا
عمل و حکومت شاه عباس دوم-رابط شاه با اقلیتهای مذهبی
 کاربر Online
216 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [09:51 ]
  هوش عملی
 

هوش عملی چیست؟
منظور از هوش عملی، هوشی است که بتوان با استفاده از آن ، موقعیت هایی را که در زندگی روزمره پیش می آید، مدیریت کرد. در مدرسه، تنها بر کسب دانش آکادمیک یا تحصیلی تاکید می شود. در مدارس، به دانش آموزان خواندن، نوشتن، حساب کردن، و ... آموزش داده می شود و سپس عملکردشان را بر اساس آنها مورد ارزشیابی قرار می دهند. دانش آموز برای رفتن به پایه های بالاتر باید مهارتها یا دانشی را که در مدرسه آموزش داده می شود، خوب یاد بگیرد. او وقتی می خواهد شغل پیدا کند، با همان دانش یا مهارتهایی که در مدرسه یا دانشگاه آموخته است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما نکته مهم اینجاست، که او نمی تواند تنها با استفاده از دانش آکادمیک تمام مشکلاتی را که در زندگی روزمره پیش می آید، حل کند. لذا، برای حل مسائل روزمره باید علاوه بر دانش آکادمیک، مهارت یا دانش عملی نیز داشت.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [09:54 ]
  هوش عملی
 

منظور از هوش عملی، هوشی است که بتوان با استفاده از آن، موقعیت ها یا مسائل زندگی روزمره را که اغلب با هوش آکادمیک یا تحصیلی قابل حل نیست، حل کرد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [09:56 ]
  شناسایی هوش عملی
 

چگونه می توان پی برد که فرد چقدر از هوش عملی استفاده می کند؟ به کلامی دیگر، از کدام فرایندها می توان استنباط کرد که فرد از هوش عملی استفاده می کند؟ پاسخ این است از تلاش های فرد برای انطباق با محیط، تغییر محیط، و انتخاب محیط. می توان پی برد که فرد در استفاده از هوش عملی چقدر توانایی دارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [09:58 ]
  هوش عملی: انطباق با محیط
 

در فرایند انطباق با محیط، فرد تلاش می کند رفتارها یا توانایی هایش را به گونه ای تغییر دهد تا بتواند در محیطی که قرار دارد، عملکرد بهتری به نمایش بگذارد. یعنی، فرد با تغییر رفتار سعی می کند تناسب بیشتری بین خود و محیط برقرار کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [09:59 ]
  هوش عملی: فرایند تغییر محیط
 

در فرایند تغییر محیط، فرد سعی می کند محیط و ویژگی های محیطی را به گونه ای تغییر دهد که با توانایی هایش تناسب بیشتری داشته باشد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 27 آذر 1392 [10:01 ]
  هوش عملی: انتخاب محیط
 

در فرایند انتخاب، فرد تلاش می کند به جای تغییر دادن رفتارهای خود یا تغییر دادن محیط فعلی، محیط جدیدی را پیدا کند که با توانایی هایش بیشتر متناسب باشد.

  امتیاز: 0.00