منو
 کاربر Online
955 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 13 آبان 1392 [14:26 ]
  سیاره زهره و رصد آن
 

سیاره زهره نزدیکترین سیاره به زمین است و این ماه و ماه آینده درخشنده ترین جرم آسمان سر شب و در درخشنده ترین حالت خود، از نگاه ما زمینی ها قرار دارد. مکان آن در قسمت غربی آسمان است و هنگامی که خورشید غروب کرده است، ولی به دلیل روشنی آسمان هنوز ستاره ها قابل دیده شدن نیستند، اولین جرمی که دیده می شود سیاره زهره است. قدر سیاره زهره در این ماه به 4.5- می رسد که بعد از خورشید و ماه، درخشنده ترین جرم است. اگر در آسمانی به دور از آلودگی نوری باشیم و ماه نیز در آسمان نباشد،سیاره زهره از اجسام سایه خواهد انداخت. در تصویر زیر، مکان سیاره زهره(Venus) در بعد از غروب آسمان نشان داده شده است.


تصویر

  امتیاز: 0.00