منو
 کاربر Online
1557 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 22 شهریور 1392 [13:02 ]
  مقاومت ويژه‌ي به روایت نمودار
 

مقاومت ويژه‌ي به روایت نمودار

مقاومت ويژه‌ي يك رساناي فلزي به‌گونه‌‌اي كه در شكل الف نشان داده‌ شده است به تقريب همواره با افزايش دما افزايش مي‌يابد. هنگامي كه دما افزايش مي‌يابد، يون‌هاي رسانا با دامنه‌ي بزرگ‌‌‌تري ارتعاش مي‌كنند، و احتمال برخورد يك الكترون متحرك با يك يون را بالا مي‌برند؛ اين امر مانع سوق يافتن الكترون‌ها در درون رسانا مي‌شود و در نتيجه جريان كاهش مي‌يابد.

تغيير مقاومت ويژه با دماي مطلق T براي (الف) يك فلز معمولي، (ب) يك نيمرسانا، و (پ) يك ابررسانا. در (الف) تقريب خطي به‌صورت تابعي از T نشان داده شده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00