منو
 کاربر Online
1041 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 22 شهریور 1392 [12:54 ]
  مقایسه رسانش الکتریکی و گرمایی
 

مقایسه رسانش الکتریکی و گرمایی

رساناهاي الكتريكي ضعيف نظير ماده‌‌هاي پلاستيكي و سراميكي رساناهاي ضعيف گرما نيز هستند. الكترون‌هاي آزاد يك فلز كه در رسانش الكتريكي بارها را حمل مي‌كنند، سازوكار اصلي رسانش گرمايي را نيز فراهم مي‌آورند، در نتيجه بايد انتظار يك همبستگي بين رسانش الكتريكي و گرمايي را داشته باشيم.

رساناهای الکتریکی خوب نظیر فلزها، به طور معمول رساناهای خوب گرما نیز هستند. باید توجه کنید که در هر دومورد الکترون های آزاد مسوول رسانش گرمایی و الکتریکی هستند. البته در رسانش گرمایی عامل دیگری نیز در رسانش گرما وجود دارد که ناشی از نوسان اتمهای جسم است و ذراتی به نام فونون( نه فوتون!) تولید می کنند که در رسانش گرمایی سهم دارند.
در بین فلزها رساناهای خوب به ترتیب عبارت اند از:

نقره، مس ، طلا و آلومینیوم

رسانش الکتریکی نقره تقریبا دو برابر آلومینیوم است.

  امتیاز: 0.00