منو
 صفحه های تصادفی
رشته مهندسی مواد
سس کاسترد
پاخامه
روشهای پیشگیری و کنترل آفات
ستارگان دور قطبی شمالی
Iridium
جعده بن هبیره مخزومی
سلول گیاهی
زوئیزیت
خانه هنرهای ایرانی
 کاربر Online
998 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 19 شهریور 1392 [14:01 ]
  توصیف نیروهای دوربرد به کمک مفهوم میدان
 

توصیف نیروهای دوربرد به کمک مفهوم میدان

يك راه مفيد براي توصيف نيروهايي كه از فاصله عمل مي كنند برحسب ميدان است. يك جسم در تمام نقطه‌ها در فضاي اطراف خود يك آشفتگي يا ميدان ايجاد مي‌كند و نيرويي كه بر جسم دوم در يك نقطه‌ي خاص وارد مي‌شود پاسخ آن به ميدان جسم اول در آن نقطه است.

به هر نيرويي كه از فاصله عمل مي‌كند يك ميدان وابسته است در نتيجه از ميدان‌‌هاي گرانشي ، ميدان‌هاي الكتريكي ، ميدان‌هاي مغناطيسي و نظاير آن ياد مي‌كنيم. مفهوم ميدان ابزاري توانمند براي توصيف برهم‌كنش‌هاي الكتريكي و مغناطيسي است.

برای درک بهتر این موضوع کتاب نیرو ها و میدان انتشازات مدرسه را ببینید.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر بروید
https://sites.google.com/site/rkhalili/ukphysics2

تصویر

  امتیاز: 0.00