منو
 کاربر Online
1231 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 19 شهریور 1392 [13:55 ]
  تفاوت g با G در قانون گرانش نیوتون
 

تفاوت g با G در قانون گرانش نیوتون

با توجه به آن كه نمادهاي g و G اين چنين شبيه يك‌ديگرند دو كميت گرانشي بسيار متفاوتي كه با اين نمادها نشان داده مي‌شوند به طور معمول با هم اشتباه مي‌شوند. حرف كوچك g شتاب ناشي از گرانش است كه وزن يك جسم w را به جرم آن m مربوط مي‌سازد : . مقدار g در مكان‌هاي مختلف روي سطح زمين و روي سطح سياره‌هاي مختلف متفاوت است.

در مقابل حرف G بزرگ نيروي گرانشي بين هر دو جسمي را به جرم‌هاي آن‌ها و فاصله‌ي بين آن‌ها مربوط مي‌كند. G را يك ثابت جهاني مي‌ناميم زيرا مقدار آن براي هر دو جسمي صرف‌نظر از اين كه در كجاي فضا قرار گرفته باشند يكسان است.


نيوتون در حين بررسي حركت سياره‌ها و ماه سرشت بنيادي ربايش گرانشي بين هر دو جسمي را كشف كرد. او قانون گرانش را همرا با سه قانون خود براي حركت در سال 1066 هجری شمسی به چاپ رساند.
اين قانون را مي‌توان به صورت زير بيان كرد :

هر ذره‌ي مادي موجود در جهان هر ذره‌ي ديگري را با نيرويي كه به طور مستقيم با حاصل‌ضرب جرم ذره‌ها و به طور وارون با مربع فاصله‌ي بين آن‌ها متناسب است مي‌ربايد. اگر اين گزاره را به صورت يك معادله درآوريم داريم:

تصویر

  امتیاز: 0.00