منو
 صفحه های تصادفی
حفظ بهداشت روانی
علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع 1
اینار هرتزپرونگ
آنتن ارتباطیUHF و VHF
در یک سرا دو سلطان نگنجد
امام سجاد علیه السلام و نجات زنی از مرگ
فریدریش بسل
وارونگی مغناطیسی
کاربردهای انرژی هسته ای
مصر
 کاربر Online
338 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 12 شهریور 1392 [16:34 ]
  آیا فوتون ها با هم برهم کنش می کنند؟
 

آیا فوتون ها با هم برهم کنش می کنند؟

فوتون‌ها تنها با ذرات باردار برهم‌کنش می‌کنند، بنابراین نمی‌توانند با یکدیگر برهم‌کنش کنند. این در حالی است که نظریه میدان‌های کوانتومی به فوتون ها( مانند پرتوهای پرانرژِی گاما) این اجازه را می‌دهد تا در زمانی بسیار کوتاه به زوج ذره-پاد ذره تبدیل شوند.

از طرفی یکی از این ذرات باردار می‌تواند فوتون دیگری را جذب کند. هنگامی که این ذرات میانی بازترکیب می‌شوند دو فوتون گسیل می‌کنند. کل این فرآیند به صورت پراکندگی و تغییر جهت حرکت دو فوتون از روی یکدیگر به نظر می‌رسد. چنین فرآیندی بوسیله اثرش روی گشتاورهای مغناطیسی الکترون و میون به طور غیر مستقیم مشاهده شده است.

منبع
http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.111.080405

  امتیاز: 0.00