منو
 صفحه های تصادفی
روشهای درمان پوکی استخوان
هاجر
دانشکده‌ زبانهای خارجی دانشگاه تهران
عصر امام خمینی -آهنگ عزیمت انسان به قلمرو تاریخ دیگر
مشاغل غیر دانشگاهی در زمینه کشاورزی
نقش رهبران قبایل در حکومت صفوی
خواندن مقدار مقاومتها
اخلاق 2
تنفس مصنوعی
ماهی آبهای عمیق
 کاربر Online
715 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 12 شهریور 1392 [16:22 ]
  قانونی به جای قانون کولن!
 

قانونی به جای قانون کولن!

قانون گاؤس جايگزيني براي قانون كولن است. قانون گاؤس با وجود آن‌كه به‌طور كامل معادل قانون كولن است ولي روشي متفاوت براي بيان ارتباط بين بار الكتريكي و ميدان الكتريكي به‌دست مي‌دهد. اين قانون توسط كارل فردريك گاؤس( 1777 ـ 1855) يكي از بزرگ‌ترين رياضي‌دانان همه‌ي زمان‌ها فرمول‌بندي شد .

تصویر

كارل فردريك گاؤس در گسترش چند شاخه‌ي رياضيات نقش داشت از آن جمله هندسه‌‌ي ديفرانسيلي، آناليز حقيقي و نظريه‌ي اعداد. «منحني زنگديس» در آمار يكي از اختراع‌هاي اوست. گاؤس كاوش‌هاي روزآمدي در مورد مغناطيس زمين انجام
داد و مدار نخستين سياركي را كه بعداً كشف شد محاسبه كرد.

قانون گاؤس بيان مي‌كند كه شار الكتريكي كلي كه از هر سطح بسته (سطحي كه حجم معيني را احاطه مي‌كند) مي‌گذرد با بار الكتريكي (خالص) كل درون آن سطح متناسب است.

  امتیاز: 0.00