منو
 کاربر Online
1128 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 31 تیر 1392 [15:35 ]
  سیارات
 

چون وضعیت ظاهری ستاره ها نسبت به یکدیگر ثابت باقی می مانند، در قدیم به آنها ثوابت می گفتند. در میان شمار بسیار زیاد ثوابتی که با چشم غیر مسلح دیده می شوند، معدودی سیاره پرنور وجود دارد که به آرامی از میان صورت های صورتهای فلکی می گذرند. پنج سیاره را با چشم غیر مسلح می توان دید. این پنج سیاره عبارتند از: عطارد (تیر)، زهره (ناهید)، مریخ (بهرام)، مشتری و زحل (کیوان). این سیاره ها خیلی پرنورتر از ستاره های آسمانی اند. زهره بعد از خورشید و ماه نورانی ترین جرم آسمانی است. بعد از زهره، مشتری از همه پرنورتر است. عطارد، مریخ و زحل هم در آسمان درخشان تر از ستاره های دیگرند. البته معمولا هرپنج سیاره را باهم در یک شب نمی توان دید. چنین اتفاقی بسیار نادر است. در هر زمان یک یا دو سیاره قابل رویت است.
اگر در چندین شب متوالی به دقت یکی از سیارات را زیر نظر بگیریم، متوجه می شویم که جای آن در آسمان اندکی تغییر می کند. مشاهده دقیق نشان میدهد که مسیر حرکت همه سیارات در آسمان، نوار باریکی است که به آن منطقة البروج میگویند.تصویر
نوار افقی باریکی به عرض 16 درجه که در تصویر دیده می شود، مکان عبور سیارات می باشد. در واقع در صورتهای فلکی شمال یا جنوب کره سماوی هیچگونه سیاره ای، از سیارات منظومه شمسی عبور نمی کند.

  امتیاز: 0.00