منو
 کاربر Online
1606 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  شنبه 29 تیر 1392 [18:53 ]
  چرا مواد غذایی منجمد را نباید دوباره منجمد کرد؟
 

چرا مواد غذایی منجمد را نباید دوباره منجمد کرد؟

در هنگام پختن غذا، تعداد بسیاری از میکروبها کشته می شوند، اما سرما تنها تکثیر باکتری ها را کندتر می کند و از سرعت عمل آنزیم هایی که گندیدگی را پدید می آورند می کاهد. حتی در دمای منهای 20 درجه سانتیگراد، تجزیه غذاها متوقف نمی شود.

با گرم کردن اولیه ی غذای خارج شده از فریزر، مایع تشکیل می شود که فساد غذا را آغاز می کند . چهار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد کافی است تا تعداد میکروبها را از 1000 به 500000 در هر گرم افزایش بدهد.
دوبار منجمد کردن گوشت و غذا، در کیفیت مزه غذا نیز اثر می گذارد. هنگامی که عمل منجمد کردن بسیار سریع انجام شود، بلورهای درشتی تشکیل می شوند که دیوارهای سلول ه را پاره می کنند و کیفیت فرآورده را تغییر می دهند.

هرگز نباید از زمان منجمد کردن فرآورده تا فروش آن، مواد غذایی در جایی که دما بیشتر است قرار گیرند..

در بیشتر کشورها ، بطور قانونی نگهداری فرآورده های منجمد تا زمان فروش را در زیر منهای 18 درجه سانتیگراد الزامی است، اگر چه بسیاری از صاحبان صنایع این مواد را در منهای 30 درجه سانتیگراد انبار می کنند، اما پاره ای از فروشگاهها در دماهای بسیار بالاتر آنها را نگهداری می کنند.
بنابراین به هنگام خریداری فرآورده های منجد باید دقت کنید که دما زیر منهای 18 درجه سانتیگراد باشد. یادآوری می شود که دستگاههای فریزر خانگی نیز تا دمای منهای 18 درجه گوشت و مواد خوراکی را سرد می کنند.

  امتیاز: 0.00