منو
 صفحه های تصادفی
کمک امام جواد علیه السلام به غارت زدگان
ابوسفیان
پایتخت افشاریان
استحباب نام جعفر و حمزه
چگونه گلخانه بسازیم؟
مایکل کالینز
زید، پسر خوانده پیامبر
نیروی جانب مرکز
کوسه در افسانه ها
یخچال برقی
 کاربر Online
355 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 28 خرداد 1392 [20:23 ]
  دوگانگي موج ـ ذره؛ يك ويژگي ذاتي نور
 

دوگانگي موج ـ ذره؛ يك ويژگي ذاتي نور

اثر فوتوالكتريك و اثر كامپتون شاهدي مجاب كننده بر اين هستند كه نور ميتواند ويژگي هايي ذره گونه حاصل از بسته هاي انرژي به نام فوتون از خود نشان دهد.

ولي در مورد پديدة تداخل مثل دو شكاف يانك و پراش تك شكاف كه نشان مي دهد نور مثل يك موج عمل مي كند چه مي توان گفت؟ آيا نور دو شخصيت متمايز دارد كه در بعضي آزمايش ها مثل جرياني از ذرات و در بعضي از آزمايشها مثل موج رفتار مي كند؟
پاسخ آري است، زيرا فيزيك پيشگان حالا بر اين باورند كه اين دوگانگي موج ـ ذره يك ويژگي ذاتي نور است. نور بسيار جالب تر (و پيچيده تر) از آني است كه فقط جرياني از ذرات يا يك موج الكترومغناطيسي باشد.

در اثر كامپتون الكترون مقدار از اندازه حركت فوتون را به دست مي آورد. در اصل، سپس اندازه حركتي كه فوتونها دارند مي تواند اجسام ديگر را به حركت درآورد.

  امتیاز: 0.00