منو
 صفحه های تصادفی
میقات
کوتناهوریت
کانسار مس پورفیری
ارتباط مطالعه با یادگیری
خواص صوت
واژگونی
رفتار خاک در برابر زمین
بی اشتهایی
فهرست اختر شناسان و فضا نوردان
خانه فن آوری
 کاربر Online
619 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 خرداد 1392 [15:35 ]
  نور، موج یا ذره؟!
 

نور، موج یا ذره؟!

مي دانيم كه نور يك موج الكترومغناطيسي است و چنين موج هايي نقش هاي پيوسته اي از ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي هستند. پس نامنتظره نيست كه باريكه هاي نور، نظير آنهايي كه در عكس شكل زیر قرار دارند يا آنهايي كه از فلاش عكاسي ميآيند مثل باريكه هايي پيوسته به نظر مي آيند.

به هر حال، اكنون بايد اين واقعيت عجيب را مورد بحث قرار دهيم كه نور مرئي و تمام انواع ديگر امواج الكترومغناطيسي از موجوداتي ذره گونه به نام فوتون تشكيل شده اند. همانطور كه ميدانيم انرژي كلي E و اندازه حركت p مفاهيمي بنيادي در فيزيك هستند كه به ذرات متحرك مثل الكترون ها و پروتون ها مربوط اند.

انرژي كلي يك ذره (غيرنسبتي) برابر مجموع انرژي جنبشي (KE) و انرژي پتانسيل (PE) آن است يا E=KE+PE . بزرگي P اندازه حركت ذره عبارت است از حاصلضرب جرم m آن و تندي V، يا P=mV.

در فیزیک جدید خواهيم ديد كه نظرات در مورد انرژي و اندازه حركت در مورد فوتون ها نيز مصداق دارد. ولي تعريف معادله هاي مربوط به انرژي فوتون و اندازه حركت فوتون همان هایي نيستند كه براي ذراتي مثل الكترونها و پروتون ها وجود دارند.

تصویر

  امتیاز: 0.00