منو
 کاربر Online
992 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 14 خرداد 1392 [15:11 ]
  آشنایی با يكي از شگفت انگيزترين كشف هاي فيزيك در قرن 20
 

آشنایی با يكي از شگفت انگيزترين كشف هاي فيزيك در قرن 20

يكي از شگفت انگيزترين كشف هاي فيزيك در قرن بيستم اين است كه ذرات نيز مي توانند نظير امواج اثرهاي تداخلي نشان دهند. مثلاً، شكل زیر صورتي مشابه آزمايش يانگ را نشان مي دهد كه با فرستادن باريكه اي از الكترون ها بر دو شكاف انجام شده است.

در اين آزمايش، پرده نظير يك صفحة تلويزيون است و وقتي الكترون به آن برخورد كند مي درخشد. قسمت الف شكل نقشي را مشخص ميكند كه اگر هر الكترون دقيقاً مثل يك ذره عمل كند با گذشتن از يك شكاف يا ديگري و برخورد به صفحه ديده خواهد شد. نقش شامل تصويري از هر شكاف خواهد بود.

قسمت ب نقشي را نشان ميدهد كه در واقع ديده مي شود، و از فريزهاي روشن و تاريكي تشكيل شده و يادآور چيزي است كه وقتي امواج نور از دو شكاف بگذرند ايجاد ميشود. نقش فريزها بر آن دلالت دارند كه الكترون ها اثرهاي داخلي مربوط به امواج را نشان داده اند.


تصویر

شرح شكل (الف) اگر الكترون ها به صورت ذرات مجزا بدون هيچ خواص موجي رفتار كنند آنها از يك شكاف يا شكاف ديگري ميگذرند و به صفحه برميخورند و باعث درخشيدن آن مي شوند و تصويرهاي دقيق شكاف را ايجاد ميكنند. (ب) در واقع، صفحه نقش فريزهاي روشن و تاريكي را مشابه وقتي كه باريكه اي از نور به كار رود و بين امواج نوري آمده از هر شكاف تداخل به وجود آيد از خود نشان ميدهد.

  امتیاز: 0.00