منو
 صفحه های تصادفی
آهنربای الکتریکی
جسم رسانا
حبابهای بزرگ کیهانی
آخرین ساعات زندگی امام حسن عسگری علیه السلام
بررسی ویژگی های هنر و معماری عهد صفویان و نیز سبک و شیوه معماری عهد صفویه
سخت افزار
نیاز به فلسفه
گسیلهای شفق قطبی
رشد زبان
قادر خلیفه عباسی
 کاربر Online
592 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 06 اسفند 1391 [22:41 ]
  ستاره های متغییر نامنظم- قسمت دوم
 

دسته دیگری از ستاره های متغییر وجود دارند که تغییرات نورشان تناوبی نیست بلکه نامنظم است( ستاره های متغییر نامنظم). نمونه شاخص این ستاره ها، ستارهR – اکلیل شمالی است که در مواقع عادی، از قدر ششم است ولی گهگاه روشنی اش تا قدر 15 نزول می کند. نزدیکترین همسایه خورشید، ستاره پروکسیمای قنطورس نیز یک متغییر نامنظم از نوع شعله ور است. کوتوله سرخی است که براثر شعله های سطحی وسیع، قدرش کم می شود.
نواختر ها نیز ستاه های نامنظمی هستند که به طور ناگهانی ده قدر روشنتر می شوند. این ستاره ها در واقع یک سیستم دوتایی اند. معمولا یکی از ستاره های این متغیرها کوتوله سفیدی است که خیلی نزدیک به ستاره اصلی حرکت می کند. ستاره اصلی یک غول است. کوتوله سفید از ستاره اصلی ماده بیرون می کشد و از آن به دور خود حلقه ای می سازد. وقتی تجمع این حلقه به حد کفایت رسید، انفجار هسته ای عظیمی روی میدهد که موجب افزایش روشنی ستاره می گردد. از معروفترین نواخترها، نواختر صورت عقاب است که در سال 1918 رویت شد و قدر آن به 1/1- رسید، یعنی از همه ستاره ها بجز شعرای یمانی پرنورتر شد.

  امتیاز: 0.00