منو
 کاربر Online
1850 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 05 دی 1391 [00:17 ]
  ستاره های دوتایی
 

خورشید ستاره ای منفرد است. بسیاری از ستاره های آسمان نیز مانند خورشید منفرد هستند. اما ستاره های زیادی هم وجود دارند که دوتایی و یا حتی چندتایی هستند. در حدود نیمی از ستارگان آسمان از این دسته‌اند. دوتایی ها در واقع دو ستاره اند که حول مرکز جرم مشترکشان می گردند. گاهی ممکن است که ما دو ستاره را در امتداد یک خط ببینیم ولی آن دو ستاره بسیار دور از یکدیگر باشند. اگر چه آنها نزدیک به هم به نظر میرسند، ولی در واقع چنین نیستند و آنها را دوتایی نمی نامیم. مثلا دومین ستاره از ملاقه خرس بزرگ عناق نام دارد. اگر شب تاریک باشد و آسمان صاف، با چشم هم می توان ستاره کم فروغی را در کنار آن و تقریبا چسبیده به آن، دید. این ستاره کم فروغ سها نامیده می شود. حال اگر با تلسکوپی به عناق نگاه کنید، در میدان دید تلسکوپ، عناق را به صورت یک ستاره دوتایی خواهد دید. سها به فاصله ای از این دوتایی قرار دارد و هیچ ارتباطی با آنها ندارد. اما دوتایی عناق یک سیستم دوتایی واقعی است. از دو ستاره تشکیل دهنده عناق، یکی به مراتب پرنورتر از دیگری است.
فاصله متوسط ستاره های دوتایی از یکدیگر از مرتبه10 تا 20 واحد نجومی است. اما ستاره هایی هم هستند که خیلی به هم نزدیک هستند یا خیلی بیشتراز 20 واحد نجومی از هم فاصله دارند. در یک دوتایی، ستاره پرنورتر را ستاره اصلی و ستاره کم نورتر را همدم مینامند.

  امتیاز: 0.00