منو
 صفحه های تصادفی
قطره خون ماندگار
اثر مایسنر
انواع کانیهای کربناته
آق قویونلو، به چه معناست
کرم خاکی
از ASP.NET بیشتر بدانیم
بحث:لنین
آزمایش اندازه‌گیری ابعاد یاخته‌ها در زیر میکروسکوپ
رشته حسابداری حسابرسی
مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی
 کاربر Online
649 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 21 آذر 1391 [06:26 ]
  کار برد فیشور سیلنت یا شیار پرکن دندان چیست ؟
 

کار برد فیشور سیلنت یا شیار پرکن دندان چیست ؟

مناطق آسیب پذیر در سطح دندان، دو ناحیه است که از همه نواحی دیگر آسیب پذیر تر هستند یکی بین دندانها که مواد غذائی بین آنها گیر کرده و معمولا با مسواک خوب تمیز نمی شود که راه پیش گیری از آن هم استفاده صحیح از نخ دندان است.

ناحیه دوم که بیشتر از ناحیه اول هم آسیب پذیر است شیار های موجود بر روی دندان می باشد که در بیشتر موارد این شیار ها در حدی هستند که پرز های مسواک نمی تواند این شیار ها را تمیز کند و معمولا بیشتر پوسیدگی ها هم از این ناحیه شروع می شود .

که راه پیشگیری این هم فیشور سیلنت یا شیار پرکن است.

تصویر

فیشور سیلنت ها موادی هستند تقریبا هم رنگ دندان که بعد ار تمیز کردن این شیار های عمیق توسط دندانپزشک در این شیار ها قرار گرفته و با اشعه ما وراء بنفش سفت میشود و با مسدود کردن این شیار ها مانع از شروع پوسیدگی از این ناحیه میشود.
این کار در واقع یک عمل پیشگیرانه است .

  امتیاز: 0.00