منو
 کاربر Online
1459 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 14 آذر 1391 [04:06 ]
  ستاره‌ها
 

ستاره هایی که هنگام شب به صورت نقطه های نورانی بر گنبد آسمان میبینیم، در واقع گوی های عظیم گاز مانند خورشید هستند. ستاره های نزدیک، چندین سال نوری با ما فاصله دارند، یعنی نور با سرعت سرسام آورش چندین سال طول می کشد تا از آنها به ما برسد.این فواصل عظیم سبب می شود که ستاره ها حتی در بزرگترین تلسکوپهای موجود نیز جز به صورت نقاط نورانی به نظر نیایند. خورشید تنها ستاره ای است که میتوانیم قرص آن را مشاهده کنیم و ویژگی های سطح آن را باز شناسیم. اطلاعاتی که از خورشید به دست آورده ایم، راهنمای ما در تحقیق خواص فیزیکی ستارگان خواهد بود. آنچه از مشاهده ستارگان به دست ما می رسد، فقط نور آنها است. به کمک وسایل گوناگون و با بهره گیری از دانش فیزیک توانسته ایم به پرسش های زیر پاسخ گوییم: فواصل ستاره ها از ما چقدر است؟ به چه اندازه ای هستند؟ جرمشان چیست؟ و... .
پاسخ هایی که به این قبیل پرسش ها داده می شود حاکی از آن است که بسیاری از ستاره ها شباهت زیادی به خورشید دارند. مثلا مانند خورشید، عمدتا متشکل از هیدروژن و هلیوم هستند و کم و بیش جرمی در همان حدود دارند. درصد کمی از ستارگان جرمشان خیلی بیشتر از خورشید است که خیلی از خورشید داغتر و پر نورتر و رنگشان به آبی متمایل است. بعضی نیز کوچکتر(حدود یکدهم خورشید) و سردتر و کم فروغتر هستند. اما در میان ستاره های هم جرم خورشید نیز تنوعی در اندازه و چگالی و ترکیب وجود دارد: برخی غول و برخی کوتوله اند.
منجمان این اطلاعات و بسیار اطلاعات دیگر را از کاربست قوانین و نظری های فیزیکی بر شرایط موجود در ستاره ها و اندازه گیریهای رصدی ( نور و طیف ستارگان) به دست آورده اند. این شاخه از نجوم اختر فیزیک ستاره ای نامیده می شود.

  امتیاز: 0.00