منو
 کاربر Online
310 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 10 آذر 1391 [16:11 ]
  وزن در يك هواپيماي مسافربري
 

وزن در يك هواپيماي مسافربري

وزن يك جسم را دبه صورت نيروي گرانشي ربايشي كه توسط زمين بر آن وارد مي‌شود تعريف می كنیم. اينك مي‌توانيم اين تعريف را گسترش دهيم :وزن يك جسم برابر است با نيروي گرانشي كلي كه توسط همه‌ي جسم‌هاي ديگر جهان بر آن وارد مي‌شود.

هنگامي كه جسم در نزديكي سطح زمين باشد مي‌توانيم تمام نيروهاي گرانشي ديگر را ناديده بگيريم و وزن را تنها ربايش گرانشي زمين در نظر بگيريم. در سطح ماه وزن يك جسم را برابر ربايش گرانشي ماه در نظر مي‌گيريم و نظاير آن.

در يك هواپيماي مسافربري در ارتفاع بالا فاصله‌ي شما از مركز زمين بيش‌تر از هنگامي است كه روي زمين هستيد از اين رو در آن‌جا وزن كم‌تري داريد. به سادگی مي‌توان نشان داد كه در ارتفاع 10 كيلومتري بالاي سطح زمين وزن شما تنها سه دهم درصد كم‌تر از روي زمين است.

  امتیاز: 0.00