منو
 کاربر Online
1305 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 08 آبان 1391 [02:16 ]
  قمر زحل، تیتان تغییرات فصلی حیرت آوری را نشان می دهد
 

مطالعات دقیقی که در طول سی سال بر روی قمر زحل یعنی تیتان انجام شده، یک سال این قمر را به طور کامل تحت پوشش قرار داده است.
دکتر کاستنیس از رصدخانه Paris_Meudon فرانسه می گوید: `مانند زمین، تیتان هم با تغییر فصل هایش تغییر می کند. می توان تفاوتها در دما، ترکیبات شیمیایی و الگوهای چرخشی اتمسفری را به ویژه در نواحی قطبی مشاهده کرد. برای مثال می توان به تشکیل دریاچه های هیدروکربن در اطراف قطب شمال تیتان اشاره کرد که بر اثر سرما و تقطیر، آنها در زمستان ایجاد می شود. همچنین لایه ای از مه که قطب شمال تیتان را احاطه می کند، به دلیل الگوهای عجیب گردش اتمسفر در طول اعتدال کاهش پیدا کرد. همه اینها بسیار عجیب است زیرا ما انتظار نداشتیم چنین تغییرات سریعی را به ویژه در عمیق ترین لایه های اتمسفر، کشف کنیم.`
دلیل اصلی این چرخه ها، تابش های خورشیدی است. این تابش ها منبع عمده انرژی اتمسفر تیتان هستند که نیتروژن و متان موجود را شکسته و مولکولهای بسیار پیچیده تری مانند اتان را به وجود آورده و به عنوان فاکتورمحرکی برای تغییرات شیمیایی عمل می کند. زاویه میل تیتان 27 درجه است که بسیار شبیه به زاویه میل زمین است و این بدان معنا است که مانند آنچه بر روی زمین رخ می دهد، دلیل وجود فصل ها این است که، نور خورشید، در اثر کجی محور این قمر، با شدت متفاوتی به نواحی مختلف آن می تابد.
ترجمه شده از: Sciencedailyتصویر

  امتیاز: 0.00