منو
 صفحه های تصادفی
دستگاه گلژی
زاویه بروستر
برگزیدگان الهی از زبان پیامبر اکرم
ناودیس
امام علی علیه السلام و رفع ابهام در وصیت نامه
پیشرفت دین و تنوع زبان
روابط ایران و انگلستان
فریت
دیوان رسائل
امتیاز استخراج معادن قراجه داغ به روس ها
 کاربر Online
913 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 شهریور 1391 [10:11 ]
  کاربردهای پزشکی تارهای نوری
 

تارهای نوری کاربردهای پزشکی زیادی در دستگاه‌هایی به نام درون بین‌ها (آندسکوپ) یافته‌اند که می‌توانند وارد مجراهای باریک داخل بدن مانند رودة بزرگ، مری یا حتی وارد شاهرگ خونی شوند (شکل زیر).

تصویر

نوری که به انتهای خارجی یک دسته تار نوری تابیده می‌شود درون این تارها بازتاب‌های داخلی کلی مکرری پیدا می‌کند، و با وجود مسیر خمیدة تار، بیشتر نور سرانجام از انتهای دیگر خارج می‌شود و ناحیة مورد نظر پزشک را روشن می‌کند.

آنگاه بخشی از نور بازتابیده از آن ناحیه، توسط دسته تار نوری دیگری به همین ترتیب باز می‌گردد تا آشکارسازی شده و به تصویرهای روی صفحة نمایشگری تبدیل شود که پزشک آن را مشاهده می‌کند.

  امتیاز: 0.00