منو
 صفحه های تصادفی
کاربردهای علمی روانی در تنیس
ایستگاههای هواشناسی جاده‌ای
یزدگرد سوم
زکریا بن آدم
مراحل مختلف متالوژی
منشأ دین از نظر دانشمندان غربی
انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه
سری باون
آئین نگارش
آزمایش میخ های اسرار آمیز
 کاربر Online
197 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 شهریور 1391 [10:07 ]
  تارهای نوری
 

تارهای نوری

وقتی باریکة نوری از انتهای یک میلة شفاف وارد آن می‌شود، اگر ضریب شکست میله از ضریب شکست محیط اطراف آن بیشتر باشد، باریکة نور بازتاب داخلی کلی می‌یابد (شکل زیر). حتی اگر میله خمیدگی داشته باشد نور درون میله «به دام می‌افتد»، مشروط بر آن که انحنا خیلی زیاد نباشد.

تصویر

دسته‌ای از تارهای ظریف شیشه‌ای یا پلاستیکی به همین ترتیب عمل می‌کنند. یک دسته تار نوری شامل هزاران تار مجاور هم است که قطر هر یک می‌تواند از مرتبة 002/0 تا 01/0 میلی‌متر باشد.

  امتیاز: 0.00