منو
 کاربر Online
1078 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 18 شهریور 1391 [21:36 ]
  رنگ ستاره ها به چه عواملی بستگی دارد
 

سلام
رنگ ستاره ها به دمای سطحی آنها بستگی دارد.هر چه ستاره داغتر باشد رنگ آن به سمت آبی یا سفید می رود و هر چه ستاره سردتر باشد رنگ آن به سمت قرمز می رود.در اینجا تعدادی از رنگ ستاره ها با دمای سطحی آنها بیان می شود:
رنگ آبی- سفید 50000 درجه کلوین
رنگ آبی 20000 درجه کلوین
رنگ سفید از 7000 تا 10000 درجه کلوین
رنگ زرد 6000 درجه کلوین
رنگ نارنجی 5000 درجه کلوین
رنگ قرمز 3500 درجه کلوین
در اینجا ذکر چند نکته مهم است:
وقتی می گوییم ستاره قرمز، ستاره از رنگ سفید میل به قرمز می زند. پس ستاره ها به هر رنگی که دیده شوند، تا حدود 10% میل به آن رنگ را دارند.
نکته دیگر اینکه اگر ستاره ای به سمت ما در حال حرکت باشد،طول موجهای آن فشرده شده و به سمت رنگ آبی میل می کند و اگر ستاره در حال دور شدن از ما باشد، طول موجهای ستاره از هم فاصله گرفته و ستاره به سمت رنگ قرمز میل می کند.
در تهران به دلیل آلودگی نوری و ذرات معلق در هوا، درخشندگی ظاهری و رنگ ستاره ها به خوبی دیده نمی شود ولی در خارج از شهر، به دلیل تاریکی، شتاره ها بهتر قابل مشاهده هستند.

  امتیاز: 0.00