منو
 صفحه های تصادفی
طراحی وسایل تفریحی
بیکس بایئیت
ابوسعید ایلخان مغول
شالک
ماههای حرام
اعتراف عمر به ولایت امام علی علیه السلام بر مؤمنان
Americium
تیره بارهنگ آبیتیره بارهنگ
دانشکده توانبخشی
اسکناس
 کاربر Online
1553 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 02 مرداد 1391 [17:12 ]
  گزارش رصد هلال شامگاهی رمضان 1433- شهر ری- پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی یک ری
 

گزارش رصد هلال شامگاهی رمضان 1433 هجری قمری برابر با روز جمعه 30تیر1391 و مطابق با 20جولای2012 به شرح زیر می باشد:

- مبنای محاسبات رصدی: برگرفته از انجمن نجوم سایت رشد

- مکان رصد: شهر ری- پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی یک ری

- مختصات مکان رصد:
N=35:36

E=51:26

- وضعیت افق غربی : 4 درجه غبار و تیرگی

- تجهیزات رصدی : چشم غیر مسلح
- شرح رصد : گروه رصدی شامل دانش آموزان انجمن نجوم پژوهش سرا در ساعت 50/19 در مکان پژوهش سرا حضور یافتند. چون طبق برنامه ریزی رصدی قرار بود که فقط با چشم غیر مسلح رویت انجام شود، لذا هیچگونه تجهیزات رصدی به مکان رصد منتقل نشد. از بعد از غروب خورشید در ساعت 17/20 و با توجه به دانستن مکان ماه در افق غرب تلاش برای دیدن هلال آغاز شد و تا ساعت 50/20 ادامه یافت.

نتیجه رصد: هلال ماه رویت نشد

دلایل احتمالی عدم رویت: عدم استفاده از تجهیزات رصدی- غبار و تیرگی در افق غرب تا ارتفاع 4 درجه- غبار محلی

گزارشگر:علی صادقیتصویر

  امتیاز: 0.00