منو
 صفحه های تصادفی
بیماری سرخک
کرمازو
حسابرس
نظریات شخصیت
امام رضا علیه السلام و رسوائی زن دروغگو
بهداشت پیری یا کهولت
ذخایر پیامبران همراه امام زمان عج
ماکاریوس
عمر بن عبدالعزیز ابی دلف
عقل و دين در تفکر اسلامی
 کاربر Online
284 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 31 تیر 1391 [14:55 ]
  کاربرد ماهیت دیامغناطیسی یک ابررسانا
 

کاربرد ماهیت دیامغناطیسی یک ابررسانا

طبیعت دیا مغناطیس یک ابررسانا نتایج مکانیکی جالب توجهی دارد. ماده‌ی پارامغناطیس یا فرومغناطیس با آهنربای دائمی جذب می‌‌شود زیرا دوقطبی‌های‌ مغناطیسی ماده در جهت میدان غیریکنواخت آهنربای دائمی سمتگیری می‌کنند .

برای ماده‌ی دیامغناطیس مغناطش در جهت مخالف است و ماده‌ی دیامغناطیس با آهنربای دائمی دفع می‌شود. از قانون سوم نیوتون آهنربا نیز از ماده‌ی دیامغناطیسی دفع می‌شود. شکل زیر رانده شدن یک نمونه ابررسانای دما بالا و یک آهنربا را نشان می‌دهد، آهنربا با این نیروی مغناطیسی دافعه نگه داشته شده است `در هوا شناور شده است`.

تصویر


این رفتار توصیف شده مشخصه‌ی چیزی ا‌ست که ابررساناهای نوع I نامیده می‌شوند. دسته‌ی ‌دیگری از ماده‌ی ابررسانا ابررساناهای نوع II نامیده می‌شوند. وقتی چنین ماده‌ای در فاز ابررسانایی در میدان مغناطیسی قرار داده ‌شود، قسمت‌ عمده‌ی ماده ابررسانا می‌ماند ولی رشته‌های نازکی از ماده که موازی با میدان قرار دارند ممکن است به فاز عادی برگردند. جریان‌هایی به گرد مرزهای این رشته‌ها برقرار می‌شوند و درون آن‌ها شار مغناطیسی وجود دارد.

  امتیاز: 0.00