منو
 کاربر Online
764 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  شنبه 31 تیر 1391 [10:12 ]
  ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ
 

ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ

یکی از مهم‌ترین فواید اهدای خون برای هر فردی، مطلع شدن از وضعیت جسمی خود فرد از طریق مجموعه تست‌هایی است که سازمان انتقال خون بر روی خون اهدایی انجام می‌دهد.

تنظیم گردش خون، وادار شدن مغز استخوان به ساخت گلبول‌های خونی جدید و رضایت قلبی اهدا کننده از اهدای خون خویش از دیگر مزایای اهدای خون است.

حجم خون اهدا شده 450 سي‌سي مي‌باشد كه كمتر از 10 درصد حجم خون فرد است. بدن قادر به جبران خون اهدايي بوده و اين مقدار خون به سرعت جايگزين مي‌شود با اين حال جهت جبران سريع‌تر آهن از دست رفته:

- پس از اهداي خون رژيم غذايي حاوي آهن شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهي، تخم‌مرغ و حبوبات مصرف شود. مصرف ويتامين C همراه با مواد غذايي حاوي آهن، جذب آهن را افزايش مي‌دهد.

- فواصل بين دو اهداي خون رعايت شود. پزشكان عقيده دارند افراد سالم مي‌توانند در طول يك سال 4- 3 بار خون اهدا كنند (مردان 4 بار در سال و زنان 3 بار در سال) به شرطي كه بين دو اهداي خون حداقل 8 هفته (2 ماه) فاصله باشد.

ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻗﺮﻣﺰ، ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﻬﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻗﺮﻣــﺰ، ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻥ ﺍﻛﺴــﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ، ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺎﺧﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺁﻫﻦ ﺍﺳــﺖ. ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ.

ﺗﻨﻬــﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﻓﻊ ﺁﻫﻦ ﺟﺬﺏ ﺷــﺪﻩ، ﺧﺮﻭﺝ ﺧــﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ (ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ) ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻩ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﮕــﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻫﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 200 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻣﺒﺘــﻼ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴــﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

  امتیاز: 0.00