منو
 کاربر Online
854 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  چهارشنبه 21 تیر 1391 [08:47 ]
  اندازه طبیعی وزن، قد و دور سر کودک
 

اندازه طبیعی وزن، قد و دور سر کودک

وزن:
 • وزن متوسط هنگام تولد 3/5 كیلوگرم

 • میزان از دست دادن وزن در چند روز اول بعد از تولد طبسعی است و تقریبا 5 تا 10% وزن تولد است.

 • بازگشت به وزن هنگام تولد 7 تا 10 روزگی

 • دو برابر شدن وزن تولد در 4 تا 5 ماهگی (حدود 6 كیلوگرم)

 • سه برابر شدن وزن تولد در یكسالگی (حدود 10 كیلوگرم)

 • چهار برابر شدن وزن تولد در دو سالگی (حدود 12 كیلوگرم)

 • در 5 سالگی وزن 2 برابر یكسالگی است (حدود 20 كیلوگرم)

 • در 10 سالگی وزن كودك 3 برابر یكسالگی است (حدود 30 كیلوگرم)

 • متوسط افزایش وزن از 2 سالگی تا بلوغ هر سال 2/5 كیلوگرم است.

قد:
*متوسط قد هنگام تولد: 50 سانتیمتر

 • متوسط قد در یكسالگی: 75 سانتیمتر

 • متوسط قد در چهار سالگی به دو برابر قد تولد یعنی حدود 100 سانتیمتر می‌رسد.

 • متوسط افزایش سالیانه قد از 4 سالگی تا بلوغ سالیانه 5 تا 7/5سانتیمتر است.

دور سر:
 • متوسط دور سر هنگام تولد 35 سانتیمتر

 • در سال اول زندگی بطور متوسط 1 سانتیمتر در هر ماه (حدود 47 سانتیمتر )

 • در سه ماهه اول زندگی هر ماه 2 سانتیمتر و بعد از آن با سرعت كمتر افزایش می‌یابد .

 • 10 سانتیمتر برای بقیه عمر (دور سر فرد بالغ 57 سانتیمتراست ).

  امتیاز: 0.00