منو
 کاربر Online
1112 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:23 ]
  اتاقک ابر
 

اتاقک ابر

نمونه ی پرتوزا، مطابق شکل، درون اتاقک با بیرون پنجره نازک شیشه ای قرار می گیرد. با عبور تابش از اتاقک، یون ها در مسیر آن تشکیل می شوند. سپس اگر با حرکت پیستون هوای اشباع درون اتاقک ناگهان خنک شود، ریز قطره های رطوبت در اطراف یون ها چگالیده می شوند و ردهایی از بخار به وجود می آورند که نشان دهنده ی مسیر های تابش اند.

این ردها نسخه های اتمی ردهای بلور یخی هستند که هواپیما های جت در آسمان به جا می گذارند.

تصویر

ذرات بار داری که در بخار فوق اشباع حرکت می کنند ردهایی از خود به جای می گذارند. وقتی اتاقک در میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی باشد، خم شدن این ردها اطلاعاتی درباره ی بار، جرم و تکانه ی ذرات در اختیار می گذارد

  امتیاز: 0.00