منو
 کاربر Online
1806 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 09 خرداد 1391 [17:05 ]
  غاز و غور معده نشانهی چیست؟
 

غاز و غور معده نشانهی چیست؟

غذا در اسید معده خیس خورده و در لولهی گوارش به جلو و عقب رانده می شود تا به شکسته شدن آن و جذب مواد مغذی کمک شود. انجام این حرکات ایجاد صدا می کند.
بعد از شش ساعت، بیشتر غذای خورده شده از معده تخلیه می گردد.

چه چیزی خورده باشید یا نه، هر یک تا دو ساعت یک بار جریانی از شیره های گوارشی در لولهی گوارش به حرکت درمی آید تا چیز باقی مانده را به جلو براند. این عمل ایجاد غار و غور می کند.

خوردن تکه ای نان یا یکی دو عدد بیسکویت معده را ساکت می کند.

  امتیاز: 0.00