منو
 کاربر Online
1526 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 اردیبهشت 1391 [18:38 ]
  چگونه می توان یک میله ی رسانا را به روش مالش باردار کرد؟
 

چگونه می توان یک میله ی رسانا را به روش مالش باردار کرد؟

آزمایش نشان می دهد که هرگاه یک میله ی فلزی رابا پارچه مالش دهیم، باردار نمی شود(چگونه می توانید نشان دهید؟). اما اگر یک دسته ی پلاستیکی به آن اضافه کنیم و یا آن را با یک پارچه ی عایق بگیریم و سعی کنیم درموقع مالش، میله با دست ما تماس پیدا نکند، می توانیم آن را باردار کنیم. علت این امر آن است که اجسامی مانند فلزها، بدن انسان و زمین از نظر الکتریکی رسانا و اجسامی مانند شیشه، پلاستیک نارسانا یا عایق هستند.

در رساناها تعدادی از الکترون های هر اتم می توانند به آسانی از اتم جدا شوند ودر رساناحرکت کنند، که به آن ها الکترون های آزاد گفته می شود. درصورتی که در یک جسم نارسانا تعداد الکترون های آزاد بسیار کم است، همچنین الکترون های هر اتم نمی توانند ازاتم جداشوند و در جسم نارسانا حرکت کنند.

  امتیاز: 0.00