منو
 صفحه های تصادفی
پتزیت
امام حسین در قرآن - نساء : 69
آسپیرین
تصوف در دوره سلجوقی
نامگذاری ستارگان
توت
یقینیات
سید بحر العلوم
انواع پروتئینها
خانه کامپیوتر
 کاربر Online
1694 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 اردیبهشت 1391 [18:28 ]
  چهار کاری که الکتروسکوپ انجام می دهد
 

چهار کاری که الکتروسکوپ انجام می دهد

ربایش یا رانش بین دوجسم دلیل قابل اعتمادی برای بارداربودن آن هاست. الکتروسکوپ یا برق نما، که دردوره ی راهنمایی با ساختمان آن آشنا شدید، ابزارساده ای است که ازآن برای نشان دادن باردار بودن یک جسم وتعیین نوع بارآن استفاده می شود. الکتروسکوپ ازیک میله ی فلزی تشکیل می شود که یک ورقه ی نازک طلا به آن لحیم شده است.

میله از داخل مهره ای نارسانا می گذرد وبه خارج از محفظه می آید. معمولا روی میله گلوله ی فلزی کوچکی قرار دارد. شکل زیر یک الکتروسکوپ ساده رانشان می دهد.


تصویر

هرگاه مقداری بارالکتریکی به کلاهک فلزی الکتروسکوپ درشکل بالا داده شود، روی تیغه و ورقه ی طلا توزیع می شود. تیغه ی فلزی و ورقه ی طلا چون یک نوع باردارند، یکدیگر را می رانند و ورقه ی بسیار سبک طلا ازتیغه ی فلزی دور می شود.
الکتروسکوپ باردار ابزارساده ای است که می توان آن رابه چهارمنظور زیر به کار برد.

1-تعیین بارداربودن یک جسم
2-تعیین رسانا یا نارسانا بودن یک جسم
3- تعیین نوع باریک جسم باردار
4- مقایسه ی میزان باردو جسم باردار

مثلا اگرجسمی رابه کلاهک فلزی یک الکتروسکوپ باردارنزدیک کنیم و تغییری در میزان انحراف ورقه ی طلای آن رخ ندهد، نتیجه می شود که جسم بدون باراست.

  امتیاز: 0.00