منو
 کاربر Online
1501 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 26 اردیبهشت 1391 [06:35 ]
  واپاشی آلفا و بتا
 

واپاشی آلفا و بتا

در شکل A واپاشی آلفا و در شکل b واپاشی بتا نشان داده شده است. به تعداد پرتون ها و نوترون ها پیش از واپاشی و پس از واپاشی توجه کنید. در واپاشی آلفا هسته ی اتم هلیم خلق می شود که ذره ی آلفا نامیده می شود

در واپاشی بتا نیز الکترون ایجاد می شود که ذره ی بتا نامیده می شود. توجه کنید که پیش از واپاشی در هسته الکترونی وجود ندارد و تنها پس از واپاشی است که اکترون آفریده می شود!

تصویر

  امتیاز: 0.00