منو
 کاربر Online
791 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 فروردین 1391 [19:34 ]
  حفاظت بیش‌تر در مقابل خطر شوک الکتریکی
 

حفاظت بیش‌تر در مقابل خطر شوک الکتریکی

حفاظت بیش‌تر در مقابل خطر شوک توسط رسانایی که سیم اتصال زمین نام دارد فراهم می‌شود که امروزه در همه‌ی سیم‌کشی‌ها‌ وجود دارد. این رسانا به شاخه‌ی ‌گرد بلند یا U شکل یک سه شاخه‌ی اتصال به برق یک وسیله برق خانگی یا ابزار برقی مربوط می‌شود.

این رسانا به سیم خنثا در تابلوی ورودی برق متصل می‌شود. سیم اتصال زمین به‌طور معمول حامل هیچ جریانی نیست، ولی جعبه‌ی فلزی قطعه را به‌ زمین متصل می‌کند. اگر رسانایی که روی سیم داغ خط قرار دارد به‌طور اتفاقی ‌با چارچوب یا جعبه تماس بیابد، رسانای اتصال زمین مسیر رسانایی فراهم می‌کند و فیوز می‌سوزد.

اگر سیم اتصال زمین وجود نداشته باشد، چارچوب می‌تواند «فعال» شود، یعنی در پتانسیل بالاتر از زمین باشد. آن‌گاه اگر در تماس با یک لوله‌ی آب (یا حتی کف نمناک اتاق) همزمان با آن تماس برقرار کنید ممکن است دچار یک شوک خطرناک شوید. در بعضی وضعیت‌ها به‌ویژه در پر‌یزهایی که در فضای بیرون خانه تا نزدیک لگن ظرف‌شویی یا لوله‌های آب دیگر هستند‌ از نوع خاصی قطع‌کننده‌ی مدار ‌به نام ‌قطع‌کننده‌ی زمین ـ معیوب استفاده می‌شود‌.

این قطعه تفاوت بین جریان در رساناهای داغ و خنثا را (که به‌طور معمول برابر صفر است) حس می‌کند و هرگاه این تفاوت از مقدار کوچک معینی، به‌طور نوعی از5 میلی آمپر بیش‌تر شود می‌پرد (قطع می‌شود‌).

  امتیاز: 0.00