منو
 صفحه های تصادفی
شمار اسیران کربلا
کاربر:حسن خادم
عرضه
مورگان شوستر
ایرانیان در چه زمانی شیعه شدند؟
نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری
نمادگذاری علمی
دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
افزایش هیدروژن هالیدها به آلکنها، قاعدة مارکونیکوف
جریان اقیانوسی
 کاربر Online
829 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 فروردین 1391 [19:33 ]
  از اتصال کوتاه تا مدار باز الکتریکی
 

از اتصال کوتاه تا مدار باز الکتریکی

تماس بین سرهای داغ و خنثا در یک خط موجب اتصال کوتاه می‌شود. یک چنین وضعیتی که ممکن است به‌واسطه‌ی عایق‌بندی معیوب یا انواع خراب‌کاری‌های مکانیکی ایجاد شده باشد، یک مسیر بسیار کم مقاومت برای جریان فراهم می‌کند و جریان بسیار بزرگی را مجاز می‌دارد که اگر توسط یک فیوز یا قطع‌کننده‌ی مدار قطع نشود به سرعت سیم‌ها را ذوب کرده و عایق‌بندی آن‌ها را شعله‌ور می‌کند.

وضعیت دیگری که به همین میزان خطرناک است سیم پاره‌شده‌‌ای است که مسیر جریان را قطع کرده و یک مدار باز به‌وجود آورده باشد. این وضعیت به دلیل جرقه‌هایی که ممکن است در نقطه‌ی تماس ‌در حال قطع و وصل زده شود خطر آفرین است.

فیوز یا قطع‌کننده‌ی مدار در روش تأیید شده‌ی سیم‌کشی تنها روی سیم داغ خط قرار می‌گیرد و هرگز روی سیم خنثا نیست. در غیر این صورت اگر به دلیل عایق‌بندی معیوب یا خراب کاری‌های دیگر اتصال کوتاهی روی دهد. فیوز سیم زمین می‌سوزد.

سیم داغ کماکان برقرار است و اگر شما با یک چنین رسانایی همزمان با یک جسم متصل به زمین نظیر لوله‌ی آب تماس حاصل کنید با خطر شوک روبه‌رو می‌شوید. کلید روی دیوار مربوط به چراغ نیز به دلیل‌های مشابه همواره روی سیم داغ قرار می‌گیرد نه روی سیم خنثا.

  امتیاز: 0.00