منو
 کاربر Online
853 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 18 اسفند 1390 [20:55 ]
  انرژی امواج دریا
 

انرژی امواج دریا

دریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره نموده و سپس آن راتلف می کنند. این انرژی به صورت امواج، جزر و مد، اختلاف دما و حتیاختلاف غلظت نمک در اعماق مختلف آب ذریا وجوددارد که می توان از هر یک از آن ها بهره برداری کرد.

منشا انرژی امواج دریا، بادهایی است که در حین وزیدن و تماس با سطح آب دریا، انرژی جنبشی خود را به دریا می دهند. اب دریا ، انرژی جنبشی باد را به صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره می کند و پساز مدت کوتهی ان را به شکلانرژی جنبشی ( موج ) تبدیل می کند.

میزان انرژی امواج دریا، به اهنگ انتقال انرژی باد به دریا بستگی دارد. به عبارت دیگر هر چه سرعت وزش باد بیش تر باشد، انرژی امواج دریا نیز بیش تر خواهد بود.

بر اثر وزش طوفان های شدید در نواحی دور از ساحل و عمیق دریا، امواج پر انرژی به وجود می اید که در حین حرکت به طرف ساحل، انرژی خود را به ارمی از دست می دهند. به همین جهت، امواج دریا در نزدیکی ساحل،انرژی خود را هم از بادهای محلی ( که در نزدیکی ساحل می وزند ) و هم از طوفان های شدیدی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند، به دست می اورند.

فکر استفاده از انرژی امواج دریا در طی قرن گذشته، برای بسیاری مطرح بوده است. ولی کوشش جدی برای بنیان گذاری یک فناوری موثر، از اواسط دهه ی 1970 شروع شد.از ان زمان تا کنون پژوهش هایی در بیش از 13 کشورجهان انجام شده، و دستگاهها و ماشین الات بسیاری ساخته شده اند.

چگونگی مهار انرژی امواج دریا، عرصه ی مناسبی برای اختراع محسوب می شود. برای مثال در دوره ی 1974-1985 بیش از 200 دستگاه از این نوع فقط در انگلستان ازمایش شده اند.

شکل زیر یکی از روش های مهار انرژی امواج دریا را از دو زاویه نشان می دهد

تصویر

انرژی حاصل از امواج دریا اساسا غیر الاینده است و به هر میزان که بتوان ان ها را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، منافع زیست محیطی فراهم می شود.تنها خطری که احتمال وقوع ان وجود دارد و جلوگیری ازان ضروری است،خطر برخورد قایق ها و کشتی ها با تاسیسات ایجاد شده است که با انتخاب صحیح محل های استقرار و همچنین به کارگیری وسایل و علائم ناوبری، قابل پیشگیری است.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر بروید
http://www.sealtd.co.uk

  امتیاز: 0.00