منو
 کاربر Online
523 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 30 بهمن 1390 [08:36 ]
  تفاوت ‹بلندی› و ‹ارتفاع› یک موج صوتی
 

تفاوت ‹بلندی› و ‹ارتفاع› یک موج صوتی

مشخصه‌های فیزیکی یک موج صوتی ارتباط مستقیم با درک صدا توسط شنونده دارد. برای یک بسامد معین ، هر چه دامنه‌ی فشار موج صوتی سینوسی بزرگ‌تر باشد ، بلندی دریافت شده بزرگ‌تر است. رابطه‌ی بین دامنه‌ی فشار و بلندی رابطه‌ی ساده‌ای نیست ، و از شخصی به شخص دیگر تغییر می‌کند.

بسامد یک موج صوتی در تعیین ارتفاع صوت یک عامل اساسی است ، کمیتی که امکان می‌دهد `زیر` یا `بم` بودن صوت را بتوان طبقه‌بندی کرد. هر چه بسامد صوتی بیش‌تر باشد (در گستره‌ی شنیداری) ، ارتفاع صوتی که شنونده دریافت می‌کند زیرتر است. دامنه‌ی فشار نیز در تعیین بلندی صوت نقش دارد. وقتی شنونده‌ای دو موج صوتی سینوسی با بسامد یکسان ولی دامنه‌های فشار متفاوت را مقایسه می‌کند ، صوتی که دامنه‌ی فشار بیش‌تری دارد معمولاً بلندتر و با ارتفاع کمی‌ بم‌تر دریافت می‌شود.

  امتیاز: 0.00