منو
 کاربر Online
625 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 25 بهمن 1390 [11:22 ]
  باردار کردن یک گوی فلزی توسط القا
 

باردار کردن یک گوی فلزی توسط القا

شکل زیر نمونه‌ای از باردار کردن توسط القا را نشان می‌دهد. یک گوی فلزی بدون بار روی پایه‌ی عایقی قرار دارد (شکل الف). هنگامی که یک میله‌ی با بار منفی را بدون آن‌که در عمل با گوی تماس پیدا کند به آن نزدیک کنیم (شکل ب)، الکترون‌های آزاد گوی فلزی توسط الکترون‌های اضافی میله دفع شده و به‌سوی راست، دور از میله جابه‌جا می‌شوند.

این الکترون‌ها نمی‌توانند از گوی فرار کنند زیرا پایه‌ی نگه دارنده و هوای اطراف عایق‌اند. در نتیجه در سطح طرف راست گوی، بار منفی اضافی و در سطح طرف چپ آن کمبود بار منفی (یعنی بار مثبت خالص) به دست می‌آوریم. این بارهای اضافی را بارهای القایی می‌نامند.

تصویر

  امتیاز: 0.00