منو
 کاربر Online
646 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 29 دی 1390 [15:32 ]
  ابیراهی کروی و رنگی در عدسی ها
 

ابیراهی کروی و رنگی در عدسی ها

عدسی ها هرگز تصویر کاملی تشکیل نمی دهند. و اپیچیدگی تصویر را ابیراهی می نامند. با ترکیب عدسی ها به طور خاص می توان ابیراهی را کمینه کرد. شکل زیر ابراهی کروی را در عدسی ها نشان می دهد.توجه کنید که ابیراهی کروی ناشی از نوری است که از لبه های عدسی می گذردو در جایی متمرکز می شود که با کانون نوری که از حوالی مرکز عدسی می گذرد اندکی تفاوت دارد.

تصویر

ابیراهی رنگی ناشی از آن است که سرعت نور و در نتیجه ضریب شکست رنگ های مختلف در عدسی است (شکل زیر).

تصویر

  امتیاز: 0.00