منو
 کاربر Online
944 کاربر online
 : تربیت بدنی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   دبیر گروه تربیت بدنی   در :  چهارشنبه 28 دی 1390 [08:51 ]
  تاکتیک در فوتبال
 

تعریف تاکتیک:
تاکتیک به معنای کار گروهی است ، اما در حال حاضر در دنیای فوتبال بویژه فوتبال سطح اول دنیا تا برنامه ای در معرض تمرین و هماهنگی بالای تیمی قرار نگرفته باشد و از آن در جهت اعتلای اهداف واقعی در فوتبال استفاده نشده باشد ، نام تاکتیک نمی دهند.
به عقیده تمامی کار شناسان ، تاکتیک با هوش بازيكنان رابطه مستقیم دارد و بازيكنان دارای ضریب هوشی پایین ، اصول تاکتیکی را به خوبی فرا نمی گیرند. مسئله دیگر که با تاکتیک رابطه مستقیم دارد ، تمرین تیمی است. هیچ تیم فوتبالی و هیچ بازيكني را نمی توان یافت که بدون تمرینات طولانی و مداوم اصول تاکتیکی را فراگرفته باشد.
با يك نگاه ساده به بازیها می توان فهمید که نیاز به آشنایی با تاکتیکها و استفاده صحیح از این اصول با فوتبال آمیخته است و این آمیختگی چنان است که بدون آن پیروزی و ارائه فوتبال زیبا شدنی نیست.
به لحاظ فنی تاکتیکها به دسته کلی تقسیم می شوند :

__• تاکتيک هاي فردی

• تاکتيک هاي تیمی

• تاکتيک هاي ایستگاهی __

الف - تاکتيک هاي فردی

تصویر

تاکتيک هاي فردی به برنامه هایی اطلاق می شود که بازيكن به تنهایی در جهت رسیدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهی شده از این برنامه ها استفاده می نماید. بر اساس اطلاعات فیفا تاکتيک هاي فردی در ده دستور جای می گیرند:
1. هر بازيكني که صاحب توپ می شود ، يك حمله جدید آغاز می شود.
2. هر بازيكني که توپ را از دست می دهد باید دفاع کند ( حتی اگر توپ در منطقه حریف باشد. ).
3. بازيكن نباید اجازه دهد که توپ از کنار وی عبور نماید ، در صورتی که می تواند آن را تصاحب کند.
4. به خاطر حمایت از بازيكن هم دسته باید پاس مورد حمایت قرار گیرد.
5. برای دریافت ، بازيكن باید به استقبال توپ برود تا مدافع حریف فرصت قطع کردن توپ را پیدا نکند.
6. بازيكن با استفاده از فراست و زیرکی به موقع از دریبلینگ استفاده نموده و برای خود فضا ایجاد می کند و به فضای ایجاد شده می رود.
7. بازيكن نباید اجازه بدهد توپ به زمین بخورد.
8. بازيكن با قرار دادن بدن بین توپ و حریف ، توپ را پوشش بدهد.
9. برای برقراري ارتباط باید رو به توپ بازی کرد.
10. شروع های مجدد يك حمله جدید است که با حمایت باید صورت گیرد.
بازيكنان فوتبال باید بتوانند از تکنیک ها که مهارت اجرای حرکات هستند در خدمت تاکتیک استفاده نمایند. تاکتیکی دارای احتمال موفقیت بیشتر است که با استفاده از تکنیک اجرا شده باشد.
با انجام تمرینات مداوم و صحیح نیز می توان تکنیک اجرای حرکات را بهبود بخشید.

ب - تاکتيک هاي تیمی
تاکتيک هاي تیمی خود به دو دسته خیلی مهم تقسیم می شوند

__• تاکتيک هاي هجومی

• تاکتيک هاي دفاعی__

تاکتيک هاي هجومی برنامه هایی هستند که تیم بطور هماهنگ و سازماندهی شده از آنها در جهت بازی سازی ، مالكيت و رساندن توپ به محوطه جریمه حریف استفاده می نماید تا به تیم حریف ضربه بزند و صاحب گل شود.
به لحاظ فنی اصول حمله شامل موارد زیر است :

__1. عرض
2. نفوذ
3. خلاقیت
4. تحرک در حمله ( بازی بدون توپ )
5. حمایت __

در ایجاد تاکتيک هاي هجومی داشتن مهارت در تکنيک هايي مانند کنترل ، پاس ، دریبلینگ و شوت و ... کاملا ضروری و لازم به نظر می رسد.
در حال حاضر تاکتيک هاي هجومی يكي از مهمترین تاکتيک هايي هستند که در فوتبال تراز اول دنیا نگاهی خاص به آنها می شود و تبیین و سازماندهی این گونه برنامه ها برای موفقیت تیمها الزامی است.

تاکتيک هاي دفاعی برنامه هایی هستند که بصورت گروهی از لحظه از دست رفتن توپ ، توسط تیم به معرض اجرا در می آید. بدون شك مهمترین اصل در فوتبال اصل دفاع است. بسیار مشاهده شده است که تیمهایی که خوب دفاع می کرده اند ، با حضور يك خط حمله متوسط توانسته اند تا مراحل بسیار بالا پیش روند.
بر اساس نظر کار شناسان اصول دفاع به قرار زیر است:

__1. تاخیر
2. پوشش ( حمایت )
3. تعادل
4. تمرکز
5. کنترل __

رعایت کلیه اصول دفاعی به همراه انجام تمرینات مستمر و برنامه های دفاعی می تواند وزنه ای سنگین برای هر تیمی باشد. دفاع به ماهیت خاصی که در فوتبال دارد مهمترين اصل بازی است و توجه به آن برای همگان لازم است.
بازيكنان باید اصول دفاعی را بیاموزند و توسط مربیان تمامی نقیصه های بازيكنان رفع گردد. اجرای دفاع خوب می تواند در ایجاد حملات خوب نیز موثر باشد. زیرا حمله چیزی جز به دست آوردن توپ نیست که با دفاع امکان پذیر است .

ج – تاکتيک هاي ایستگاهی

ضربات ایستگاهی یا شروع مجدد ها به واسطه فراوانی و وفور آنها در تمامی مسابقات فوتبال ، در امور تاکتیکی از جایگاهی خاص برخوردارند.
ضرباتی مانند ضربات دروازه ها ، ضربات آزاد مستقیم ، ضربات آزاد غیرمستقیم ، پرتابهای دست ، ضربات کرنر و ...... از جمله ضربات ایستگاهی هستند که تاثیر خاصی بر جریان بازی دارند.
در تمامی تیمهای فوتبال ضربات ایستگاهی از جایگاه خاصی برخوردارند و لزوم سازماندهی و برنامه ریزی بر روی آنها بر هیچ کس پوشیده نیست.


تصویر

لزوم تمرین
در استفاده از تاکتیک ها مهمترین رکنی که وجود دارد ، تکنیک می باشد. بدون شك استفاده از تکنيک ها و مهارتها جزء بی چون و چراي فوتبال است. به واسطه اجرای خوب تکنيک ها است که فوتبال زیباتر می گردد و درصد موفقیت تاکتیکی نیز بالا می رود .
انجام درست تکنيک ها و تاکتیک ها نیازمند تمارین مداوم و پیوسته ایست که توسط مربیان طراحی گردیده و بررسی شده اند. تمارینی که می تواند در آموزش و یادگیری برای بازيكنان بسیار مهم باشد. تمارین می توانند شرایط مسابقه را برای مربیان و تیم بازسازی نماید ، تا در این شرایط یادگیری بهتر باشد.
به علت اين که مهارتهای آموخته شده برای بازيكنان باید در شرایط بازی باشد و این مهارتها باید تقویت شود ، تکرار و تمرین مهمترین راه برای ایجاد شرایط خوب در یادگیری است.
همچنین تکرار و تمرین زیر نظر مربیان می تواند بهترین روش برای کاهش اشتباهات باشد. فقط در سایه تمرین است که تیمها می توانند برنامه های خواسته شده را اجرا نموده و به اهداف مورد نظر دست یابند. اما باید دانست رسیدن به این مهم ساده نیست . مربیان ما باید با مطالعات فراوان و بررسی های مختلف سعی در پیشرفت دانسته های خود داشته باشند و این دانسته ها را به بازيكنان انتقال دهند ، تنها در سایه همین امور است که می توان موفق گردید

منبع : www.majidjalali.com

  امتیاز: 0.00