منو
 صفحه های تصادفی
درس چاپ و تکمیل نساجی
امام رضا علیه السلام و خبر از خواسته های یکی از یاران
توجیه طیف اتم هیدروژن
دانشمندان علوم رایانه
صنایع هوایی کانادا
عبدالله افطح و فرقه فطحیه
اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
ریشه‏هاى تکثرگرایی درغرب
شغل بازرسی کار
تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی
 کاربر Online
522 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 23 دی 1390 [18:27 ]
  انواع انرژی تابشی
 

انواع انرژی تابشی

انرژی خورشید از فضا و جو می گذرد و سطح زمین را گرم می کند. این انرزی به صورت تابش به زمین منتقل می شود. انرژی تابشی به صورت امواج الکترومغناطیسی است.

این تابش از بلندترین طول موج به کوتاهترین شامل امواج رادیویی، فروسرخ، مرئی، فرابنفش، پرتوهای ایکس، و پرتوهای گاماست.


تصویر

  امتیاز: 0.00