منو
 صفحه های تصادفی
کلیه
ژنتیک و سرطان
انتشار نور به خط راست
رسوبگذاری
تیره اسفناج
سیستم فایل
بازرگانی
تعداد هوشمندان کیهان
وزن سنجی یک نمونه به روش رسوبگیری
عملیات والفجر 8
 کاربر Online
560 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 19 دی 1390 [15:44 ]
  پای سیب داغ را نخورید!
 

پای سیب داغ را نخورید!

درون پای سیب داغ ممکن است به قدری داغ باشد که نتوان آن را خورد، گرچه نان آن چنین نیست. چرا؟

تصویر

این موضوع به مفهوم انرژی درونی جسم باز می گردد. درون پای سیب انرژی درونی به مراتب بیشتری از نان آن دارد. بنابراین دمای ماده ی درون پای سیب خیلی بیشتر از نان آن است و این موضوع نباید شما را به خطا بیندازد!

توجه کنید انرژی درونی جسم با دمای آن ارتباط مستقیم دارد.

  امتیاز: 0.00