منو
 کاربر Online
1858 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 09 دی 1390 [19:27 ]
  رسوب‌دهند‌‌ه‌های ‌الکتروستاتیکی
 

رسوب‌دهند‌‌ه‌های ‌الکتروستاتیکی

با بهره‌گیری‌ از نیروهای الکتریکی ذره‌های آلاینده را از دور، به‌ویژه در دودکش نیروگاه زغال‌سوز جدا می‌کنند. یک شکل رسوب‌دهنده از استوانه‌ی فلزی توخالی قائمی تشکیل می‌شود که سیم ‌نازکی که از استوانه عایق‌بندی شده است در راستای محور آن قرار دارد، (شکل زیر).

تصویر

اختلاف پتانسیل بزرگی بین سیم و استوانه‌ی بیرونی به‌گونه‌ای برقرار می‌شود که سیم در پتانسیل پایین‌تری باشد. این امر موجب می‌شود که یک میدان الکتریکی شعاعی قوی در جهت به‌طرف داخل برقرار شود.

این میدان ناحیه‌ای حاوی هوای یونیده در نزدیکی سیم ایجاد می‌کند. دود از پایین به درون رسوب‌دهنده وارد می‌شود، خاکستر و گردوغبار موجود در آن الکترون‌ها را می‌گیرند، و آلاینده‌های باردار توسط میدان الکتریکی به‌‌سوی دیوار استوانه‌ای بیرونی شتاب می‌گیرند.

  امتیاز: 0.00