منو
 صفحه های تصادفی
عناصر گروه IIA
دگری عام
تولد ستارگان
میکروب شناسی صنعتی
روحیه سست سپاه امام حسن علیه السلام
متوقف کردن توپ «فوتبال»
سیر تکامل دین از نظر مردم شناسان و جامعه شناسان و علمای تاریخ ادیان
اسلام شناسی حقیقی
درآمد
دستاورد جنگهای صلیبی
 کاربر Online
1174 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 09 دی 1390 [18:49 ]
  مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی
 

مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی

محقق شده است که مفهوم کار، انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی در بررسی مکانیک بسیار مفیدند. در این بخش نشان خواهیم داد که این مفهوم‌ها در درک و تحلیل برهم‌کنش‌های الکتریکی نیز درست به همان اندازه سودمند‌ند.

هنگامی که ذره‌ی بارداری در میدان الکتریکی حرکت می‌کند، میدان نیرویی وارد می‌کند که می‌تواند روی ذره کار انجام دهد. درست همان‌گونه که انرژی پتانسیل گرانشی به ارتفاع جرم در بالای سطح زمین بستگی دارد، انرژی پتانسیل الکتریکی نیز به مکان ذره‌ی باردار در میدان الکتریکی بستگی دارد. انرژی پتانسیل الکتریکی را با استفاده از مفهومی که پتانسیل الکتریکی یا به سادگی پتانسیل خوانده می‌شود توصیف می‌کنیم.

تصویر

در مدارها، اختلاف پتانسیل از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر را اغلب ولتاژ می‌نامند. مفهوم‌های پتانسیل و ولتاژ در درک نحوه‌ی کار مدارهای الکتریکی نقشی اساسی دارند و کابردهای مهمی نیز در خصوس باریکه‌های الکترونی که در پرتو درمانی سرطان، شتابدهنده‌های ذره‌های پرانرژی و بسیاری قطعات دیگر به‌کار می‌روند دارند.

  امتیاز: 0.00